SAKANAKO ENPRESARIEN ELKARTEA

ENPRESEI ZERBITZUAK

 

FORMAZIOA

Enpresa bakoitzaren beharrei egokitutako prestakuntza ikastaroak antolatzen ditugu ( edukia, iraupena, ordutegiak… ) . Horretarako, elkartea Prestakuntza entitate bezala onartua dago eta arlo ezberdinetan adituak direk irakasleak ditu. Modu berean, entitate antolatzaile moduan erregistratua egoni Fundación Tripartita delakoaren dirulaguntzak bideratu ditzazkegu.

Kontaktua: formacion@aesakana.com

 

LANGILEEN HAUTAKETA

Elkarteak neurrira moldatutako pertsonal-aukeraketa zerbitzua eskaintzen die horrela eskatzen duten enpresei. 2009tik Elkartearen Giza Baliabideen Sailak, lanpostu zehatzeratako eta betetzeko zailtasunak dituzten lanpostuetarako aukeraketa prozesuak egiten ditu. Zerbitzu hau, elkartekide diren eta ez diren enpresei eskaintzen zaie.

AES-ak zerbitzu integrala eta egokitua ematen du, enpresak behar duen aukeraketaren faseetan soilik parte hartuaz.

http://aesakana.com/business.php
Kontaktua: personal@aesakana.com

 

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

AES-en Prebentzioko Asistentzia Teknikoko alorraren helburua, lantokietan segurtasun eta osasun baldintzen hobekuntza bultzatzea da, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. Diru-laguntzari loturiko zerbitzua.

Kontaktua: personal@aesakana.com

 

DIRULAGUNTZA

Elkarteak aholku-zerbitzua eskaintzen du diru-laguntza kontuetan. Deialdi desberdinen jarraipena egiten da ondoren enpresak informatuz. Gainera, laguntza eskaintzen da beren tramitazioan.

Kontaktua: personal@aesakana.com

 

PROZESUAK ETA PRODUKTUAK HOBETZEKO PLANA

Elkarteak ekoizte prozesuaren hobekuntzan eta berrikuntzak aditua den ingeniari baten zerbitzuak eskaintzen ditu. Lehenik, barne prozesuen eta berrikuntza arloan garatu daitezkeen hobekuntzen diagnosia egiten da, ondoren horiek aurrera eramateko Ekintza Plan bat zehazten delarik.

Kontaktuaz: personal@aesakana.com

 

ERANTZUNKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA

Ingurumenarekiko ardura eta Erantzunkizun Sozial Korporatiboa integratzeko ( ESK ) Sakanako ETEen kudeaketa eta enpresa-estrategian txertatzen laguntzen du elkarteak, berau lehiakortasun faktore gisa ikusten baitugu.

ESK-ren asmoa enpresa-sare bat egitea da:

  • • Iraunkortasun konpromezua
  • • Gizarte eta ingurumen errealitatearen jakitun
  • • Izaera arduratsua izatea, Nafarroako enpresa eta gizartearekin balio partekatua sortzeko

RSE mailan garatzen diren eraginak ESK-Diagnostikoa, jarduerako eta Hobekuntza-Zikloetako Plana dira.

Kontaktua: personal@aesakana.com

 

FINANTZA AHOLKULARITZA

Zerbitzu berri honen bidez elkartekideek, bere eskubideak urratzen direla uste duten egoeren berri emateko aukera izango du. Horren ondoren, elkarteak egoki ikusiko balu, beharrezko ekinbideak hasiko ditu. Prozedura hasteko, elkartearen web orrian dagoen galdetegia bete beharko du enpresak. Behin galdeketa jasota, jatorria aztertuta, kudeaketak egiteko egokitasuna aztertuko da. Tramite hau gaindituta, elkarteak beharrezko kudeaketak egiteari ekingo dio. Prozesu guztian zehar, elkarteak kudeaketen eta lortutako emaitzen bilakaerari buruzko informazio guztia helaraziko dio enpresari. Prozeduran erabilitako datu guztiek erreserbatutako izaera izango dute eta bere erabilera Bazkidearen Defendatzaileak ezarritako eremura mugatuko da.

  • Zorraren berregituraketa , finantzazioa bilaketa
  • Negozio planen elaborazioa.
  • Bideragarritasun azterketak , inbertsio proiektu edo negozio ildo berriak aztertzeko.
  • Enpresaren egitura finantzarioaren analisia. Enpresaren hobekuntza finantzierorako burutzeko, berregituratzeen azterketa eta planifikazioa.

Kontaktua: personal@aesakana.com

 

BAZKIDEAREN DEFENDATZAILEA

A través de este nuevo servicio las empresas asociadas tendrán la posibilidad de notificar a la asociación situaciones en las que consideren que sus derechos se ven lesionados por acciones u omisiones de Administraciones Públicas u otras entidades. Tras recibir la notificación, AES se encargará, si se estima oportuna la demanda, de realizar las gestiones necesarias con las administraciones procedentes. Para comenzar el procedimiento la empresa en cuestión deberá cumplimentar el cuestionario disponible en la web de la Asociación. Una vez AES reciba el cuestionario estudiará el contenido, se analizará la procedencia o pertinencia de realizar gestiones. Superado este trámite, AES realizará las gestiones necesarias para atender la queja planteada. Durante todo el proceso, la asociación informará puntualmente (por el medio que se considere más idóneo) al empresario sobre la evolución de las gestiones y los resultados obtenidos. Todos los datos utilizados en el procedimiento tendrán carácter reservado y su utilización se limitará al ámbito establecido por el Defensor del Asociado.

http://aesakana.com/business.php

Kontaktua: personal@aesakana.com

+ INFO

Harremanetarako datuak

Jar zaitez gurekin harremanetan, honako informazio hau erabiliz: Gure kudeaketa-aholkularitzako zerbitzuei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu dagokion orria gure webgunean.